Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

HUOM! Sivuja päivitetään vielä!

Pentupalsta on tarkoitettu Suomen Greyhoundyhdistyksen jäsenten pentueille.

Ilmoitus on voimassa kolme kuukautta. Ilmoitus poistetaan automaattisesti, jollei sitä uusita voimassaoloajan kuluessa. Imoitukseen voidaan merkitä, että vanhempi on “neuropatiavapaa” vain jos koira todistetusti ei kanna neuropatiageenimutaatiota.

Vanhempi on todistetusti neuropatiavapaa, jos

1)  yhdistyksen jalostustoimikunnalle on toimitettu kopio testituloksesta, jonka mukaan koira ei kanna neuropatiageenimutaatiota; tai

2)  koira on geneettisesti neuropatiavapaa ja tästä on toimitettu kaikki asianmukaiset (molemmista vanhemmista, tai kaikista isovanhemmista, jne.) testituloskopiot yhdistyksen jalostustoimikunnalle.

Yhdistys suosittaa, että kaikissa tapauksissa vähintään toinen vanhemmista on neuropatiavapaa.

PENTUPALSTA

Puppy forum is for litters of Finnish Greyhound Club's members.

An ad is valid for three month. The ad will be removed unless it is renewed before the end of the validity period.

In an ad the sire/dam can be marked as “neuropathy free” only, if it is certified that the dog is not a carrier of the neuropathy gene mutation.

This requirement is fulfilled when

1)  a copy of the test result proving that the parent is not a carrier is sent to the Club's Breeding Committee; or

2) the parent is genetically neuropathy free and all the relevant copies of test result (both parents, or all grand-parents, etc.) has been sent the Club`s Breeding Committee.

The Club recommends that in all matings at least one of the parents is neuropathy free.

LINK TO PUPPY FORUM

Cookie politiikka?

Tama sivusto kayttaa cookieita tunnistaakseen käyttäjät.

Hyvaksytko cookiet?